KVL:1997/190

Antopäivä
29.9.1997
Diaarinumero
377/80/97
verovelvollisuus, yleinen verovelvollisuus, ns. kuuden kuukauden sääntö, työsuhdeoptio, tulon jaksottaminen, hyvitysmenetelmä

S:2.01.02.01.01.03

A muutti perheineen vuonna 1988 Ruotsiin ja sittemmin vuonna 1991 Yhdysvaltoihin, jossa A työskenteli M-yhtiön palveluksessa 5.8.1991 - 31.3.1995 välisen ajan. Tämän jälkeen A työskenteli M-yhtiön Euroopan toimintojen pääkonttorissa Pariisissa ja erosi yhtiön palveluksesta 15.2.1996. Oman ilmoituksensa mukaan A muutti Suomeen huhtikuussa 1995 ja oleskeli täällä huhtikuun 1995 ja 15.2.1996 välisenä aikana joka toinen viikonloppu. M-yhtiön työntekijöillä oli optio-ohjelman mukaan oikeus merkitä yhtiön osakkeita työsuhteen alkamispäivän kurssiin. Optio-oikeutta ei voinut luovuttaa ja optiot oli käytettävä viimeistään 90 päivän kuluttua työsuhteen päättymisestä. A:lla oli erotessaan M-yhtiön palveluksesta jäljellä 45 000 optiota. A käytti jäljellä olleet optiot kolmena päivänä eli 15.3, 12.4. ja 26.4.1996. Katsottiin, että A:n veronalaista ansiotuloa oli hänen näinä päivinä merkitsemiensä yhtiön osakkeiden arvonnousu siitä lähtien, kun A tuli Suomessa yleisesti verovelvolliseksi eikä häneen ollut enää sovellettava tuloverolain 77 §:ssä (1535/92) tarkoitettua ns. kuuden kuukauden sääntöä eli viimeistään 15.2.1996 lähtien. Suomen oli vähennettävä Yhdysvalloissa maksetun veron määrä siltä osin kuin Yhdysvalloissa maksettu vero kohdistui Suomessa veronalaiseen tuloon, jota Yhdysvaltojen ja Suomen välisen verosopimuksen mukaan voitiin verottaa Yhdysvalloissa.
Verovuosi_1996. Äänestys 6-2.

TVL 9 § 1 mom
TVL 11 § 1 mom
TVL 66 § 3 mom (1465/94)
TVL 77 § (1535/92)
TVL 110 §
Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen verosopimus 3 artikla 2 kohta
Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen verosopimus 15 artikla 1 kohta
Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen verosopimus 23 artikla 1 kohta
KUMOTTU KHO 14.10.98 T 2199 VUOSIKSI