KVL:1999/37

Antopäivä
15.3.1999
Diaarinumero
231/80/99
elinkeinotulon verotus, jakautuminen, utv:ssa kertyvien veroylijäämien siirtyminen vastaanottaville yhteisöille, jälkiverot jakautumisessa, uudet konsernien emoyhtiöt

S:2.04.13.04.05

A Oyj jakautui vuonna 1999 niin, että sen varat ja velat siirtyivät kahdelle vastaanottavalle yhtiölle. A Oyj:n verovuoden 1994 verotukseen oli haettu puolin ja toisin muutosta. Lääninoikeus ei ollut antanut valitukseen päätöstä jakautumishetkeen mennessä. Valituksen johdosta A Oyj:lle saattoi kertyä veroylijäämiä verovuodelta 1994. Jakautumisessa syntyneiden uusien konsernien emoyhtiöiden toiminnat vastasivat A:n toimintaa. Yhtiöt olivat konsernielin- ja hallintoyhtiöitä. Katsottiin, että jakautumisessa A Oyj:lle verovuodelta 1994 mahdollisesti maksuunpantavat jälkiverot siirtyvät vastaanottaville yhtiöille niille siirtyvien nettovarallisuuksien suhteessa. Jakautumisessa syntyvien uusien konsernien emoyhtiöiden verotukset toimitetaan EVL:n mukaan. Mikäli A Oyj:lle kertyy verovuodelta 1994 uudelleen toimitettavassa verotuksessa lisää veroylijäämiä, ne siirtyvät vastaanottaville yhteisöille samassa suhteessa kuin jakautuvan yhteisön varallisuusverolain 27 §:ssä tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yhteisöille.
Verovuosi 1999.

ElinkVL_1_§
ElinkVL_52c_§
YHL_10_§
LAINVOIMAINEN