KVL:1998/13

Antopäivä
2.2.1998
Diaarinumero
3511/80/97
elinkeinotulon verotus, siirtymävarauksen käyttökohde, fuusio, välitön käyttö, painokoneen hankinta

S:2.04.12.08

A Oy:n täysin omistama tytäryhtiö B Oy oli tammikuussa 1997 hankkinut tuotantokäyttöönsä painokoneen. B Oy oli 15.4.1997 sulautunut A Oy:öön. Painokoneen hankintahinta asennuksineen oli 1 633 924 markkaa ja sisältyi B Oy:n käyttöomaisuuskirjanpitoon 1.2.1997 alkaen. Fuusiotilinpäätöksessä per 15.4.1997 ei koneen hankintamenon perusteella tehty lainkaan poistoja. A Oy aikoi vuoden 1997 aikana käyttää osan käyttämättömästä siirtymävarauksestaan siihen fuusioituneen B Oy:n hankkiman painokoneen hankintamenon kattamiseen. Fuusion jälkeen painokone palveli varauksen käyttäjän A Oy:n elinkeinotoimintaa ja painokoneen katsottiin tulevan A Oy:n välittömään käyttöön. Ottaen huomioon fuusion luonne yleisseuraantona A Oy:n voitiin katsoa hankkineen painokoneen. A Oy sai käyttää siirtymävaraustaan painokoneen hankintamenon kattamiseen.

ElinkVL_52_b_§_1_mom
ElinkVL_52_b_§_2_mom
ElinkVL_muuttamisesta_annetun_lain_siirtymäsäännös_12_kohta
LAINVOIMAINEN