KVL:1997/170

Antopäivä
1.9.1997
Diaarinumero
2461/80/97
elinkeinotulon verotus, liiketoimintasiirto, siirtymävaraus, siirtävän yhtiön siirtovuonna hankkima irtain käyttöomaisuus

S:2.04.13

Liiketoimintaa harjoittavan A Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi. A Oy oli 18.6.1997 perustanut B Oy:n, jolle A Oy:n tarkoituksena oli 1.9.1997 siirtää koko liiketoimintansa osingonjakoon varattuja rahavaroja lukuunottamatta. B Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyi 31.12.1997. A Oy:llä oli 1.1.1997 ollut jäljellä siirtymävarausta n. 16 miljoonaa mk, joka oli myös tarkoitus siirtää B Oy:lle. A Oy oli 1.1. - 31.8.1997 hankkinut välittömään käyttöönsä investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitettua käyttöomaisuutta, joka siirtyi liiketoimintasiirrossa B Oy:lle. Liiketoimintasiirtoon sovellettiin ElinkVL 52 d §:n säännöstä ja B Oy sai käyttää liiketoimintasiirrossa saamaansa siirtymävarausta sellaisen yhtiön välittömään käyttöön tulevan käyttöomaisuuden hankintamenon kattamiseen, jonka suoritusvelvollisuus A Oy:lle oli syntynyt tilikauden 1997 aikana ennen liiketoimintasiirtoa ja sellaisen irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon kattamiseen, jonka suoritusvelvollisuus B Oy:lle syntyi verovuoden 1997 loppuun mennessä.
Verovuosi 1997.

ElinkVL 52d §
ElinkVL muuttamisesta annetun lain siirtymäsäännös 12 kohta
LAINVOIMAINEN