KVL:1999/27

Antopäivä
1.3.1999
Diaarinumero
1099/80/98
maatalouden tuloverotus, maatalouden harjoittaminen, poisto-oikeus, peltojen vuokraus

S:2.06.04

A oli harjoittanut omistamallaan maatilalla viljanviljelyä. Tilasta oli tehty vuonna 1993 maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain mukainen viiden vuoden jatkamissitoumus, joka oli nyt päättynyt. A aikoi vuokrata maatilansa pellot viideksi vuodeksi toiselle viljelijälle. Hän ei ollut päättänyt luopua viljanviljelystä. A harkitsi jatkavansa pienimuotoista porkkananviljelyä ja harjoittavansa tilan nykyisellä konekannalla koneurakointia lähialueen viljelijöille sekä vuokraavansa varastotilaksi tilalle rakennettavaa viljavarastoa. Tilan pellot sekä maatalouden koneet, kalusto ja laitteet kuuluivat edelleen hakijan maatalousvarallisuuteen: ne oli hankittu maatalouden käyttöön, eikä niitä ollut otettu muuhun käyttöön. A ei ollut lopettanut maatalouden harjoittamista, ja hän sai maatilan peltojen vuokrauksesta maatalouden tulona pidettävää vuokratuloa. A voi tehdä tämän vuoksi poistot maatalouden talousrakennusten sekä koneiden, kaluston ja laitteiden poistamattomasta hankintamenosta, vaikkei tätä omaisuutta annettaisi vuokralle. Samoin maatalouden tuotantorakennuksiin tai salaojiin vuokrausaikana tehdyt perusparannus- ja vuotuiskorjausmenot olivat vähennyskelpoisia maatalouden tuloverotuksessa. A:lla oli myös käyttämätön tasausvaraus. Hän suunnitteli mm. maatalouskoneiden hankintaa. A voi vähentää maatalouden puhtaasta tulosta tekemänsä tasausvarauksen sinä verovuonna, jona hyödyke oli hankittu. Kone oli katsottava hankituksi sinä verovuonna, jonka aikana sitova sopimus koneen hankinnasta tehtiin.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

Maatilatalouden_tuloverolaki_2_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_4_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_6_§_4_kohta
Maatilatalouden_tuloverolaki_6_§_7_kohta
Maatilatalouden_tuloverolaki_7_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_8_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_9_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_10_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_10a_§
Maatilatalouden_tuloverolaki_10b_§
LAINVOIMAINEN

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.1999