KVL:1999/4

Antopäivä
18.1.1999
Diaarinumero
3419/80/98
elinkeinotulon verotus, kurssivoiton jaksottaminen, euron käyttöön ottamisesta johtuva kurssivoitto

S:2.04.07.07

Eurosta oli tullut euroalueen yhteinen valuutta 1.1.1999, jolloin Suomen markan ja euroalueen maiden kansallisten valuuttojen kurssit oli kiinnitetty euroon peruuttamattomasti kiinteällä muuntokertoimella. Kun markan muuntokurssi ei voinut enää myöhemmin muuttua, mahdollinen kurssivoitto realisoitui 1.1.1999. Jos A Oy:n euroalueen valuutassa olevien velkojen pääoma pienentyi Suomen markan ja muiden euroalueen kansallisten valuuttojen kiinnittyessä euroon, A Oy:lle tämän seurauksena syntyvät kurssivoitot olivat kokonaisuudessaan verovuoden 1999 veronalaista tuloa.
Verovuosi 1998, verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL 4 §
ElinkVL 19 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 28.9.99 T 2580 VUOSIK.