KVL:1997/49

Antopäivä
27.2.1997
Diaarinumero
4736/80/96
metsätaloudesta saatu tulo, omistajanvaihdos siirtymäkauden aikana, metsätön saaja, puolisot

S:2.06.06.06

Vaimo suunnitteli matsätilan ostoa H:n kunnasta. Vaimo ei ennestään omistanut metsää. Aviomies omisti H:n kunnassa ennestään tilan. Aviomies oli valinnut omistamalleen tilalle pinta-alaperusteisen verotuksen. Jos vaimo ostaa H:n kunnassa sijaitsevan metsätilan, metsä kuuluu hänen omistuksessaan puun myyntitulon verotuksen piiriin. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, minkä metsäverojärjestelmän aviomies oli valinnut yksin omistamalleen tilalle. Asiassa ei ollut myöskään merkitystä sillä, sovelletaanko siihen metsään, jonka vaimo aikoo hankkia, ennestään puun myyntitulon verotusta vai kuuluuko metsä pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän piiriin.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

TVL_140_§_3_mom
LAINVOIMAINEN