KVL:1996/305

Antopäivä
25.11.1996
Diaarinumero
3887/80/96
ennakkoperintä, työnantajalta saatu lahja

S:2.15.03.01.01.04.03

S:2.03.03.01.03.03

A Oy antoi henkilökunnalleen joululahjan, johon sisältyi A Oy:n vuosikalenteri, 20 kappaletta 2 markan arvoisia joulupostimerkkejä sekä tilauskortti, joka oikeutti tilaamaan 16 aikakauslehden vuosikerrasta yhden vuosikerran. Vuosikerran arvo oli enintään 350 markkaa. Joululahjan kokonaisarvo oli enintään 420 markkaa. Vuosikalenteri ja joulupostimerkit olivat TVL 69 §:n 1 mom. 3 kohdassa tarkoitettuja vähäisiä työntekijän saamia lahjoja, joiden arvosta A Oy:n ei ollut toimitettava ennakonpidätystä. Sen sijaan tilauskortti oli saajalleen veronalaista tuloa, jonka arvosta A Oy oli velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen. Noudatettava ennakkoperinnässä vuoden 1996 loppuun saakka.

TVL_64_§
TVL_69_§_1_mom_3_kohta
EPL_1_§
EPL_4_§
EI MUUTOSTA KHO 20.5.1997 T 1232 ATK