KVL:1996/282

Antopäivä
31.10.1996
Diaarinumero
2942/80/96
tuloverotus, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus, apteekkiliike

S:2.03.01.02

A harjoitti apteekkiliiketoimintaa. A aikoi vuoden 1996 aikana sijoittaa apteekin liiketoiminnasta varoja sijoitusrahastoon, jota purkamalla hän maksaa vuoden 1997 syksyllä vuoden 1996 apteekkimaksun, laadunvalvontamaksun ja mahdollisesti muita apteekin menoja. Kirjanpidossa sijoitus käsitellän luonteensa mukaisesti rahoitusomaisuutena. A:n oli tarkoitus tehdä tämä sijoitus Sijoitusrahasto Evli Korko tai Sijoitusrahasto Evli Valtionobligaatio -nimiseen sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitettuun sijoitusrahastoon. Siltä osin kuin A:n apteekkiliikkeen likvidien varojen sijoitus Evli Korko tai Evli Valtionobligaatio -sijoitusrahastoon ei ylittänyt apteekkiliikkeen lyhytaikaisen vieraan pääoman määrää 31.12.1996, sijoitusrahasto-osuudet olivat A:n apteekkiliikkeen elinkeinotoimintaan kuuluvaa varallisuutta, joka otettiin huomioon A:n jaettavan yritystulon pääomatulo- osuutta vuodelta 1997 laskettaessa. Apteekkiliikkeen veronalaisia varoja laskettaessa rahoitusomaisuuteen kuuluvien sijoitusrahasto-osuuksien arvo oli niiden hankintameno. Laskennallinen hyvän kirjanpitotavan mukaan siirtovelkoihin kirjattu apteekkimaksu ja laadunvalvontamaksu olivat sellaista velkaa, joka oli apteekkiliikkeen nettovarallisuutta laskettaessa vähennettävä varoista.
Verovuosi_1997.

TVL_30_§_1_mom
TVL_38_§_1_mom
TVL_41_§_1_mom
VVL_12_§_1_mom
VVL_13_§_1_mom_1_kohta
VVL_13_§_2_mom
LAINVOIMAINEN