KVL:1996/88

Antopäivä
1.4.1996
Diaarinumero
5756/80/95
elinkeinoverotus, investointivarauksen käyttö, siirtymävarauksen käyttö, ulkopuoliselle vuokrattava rakennus

S:2.11.10.07

Kansainvälisiä messuja ja näyttelyjä järjestävä osuuskunta X aikoi rakentaa vuokraamalleen tontille, jolla sijaitsi osuuskunnan messu-, näyttely- ja kongressitilat, hotellirakennuksen. Hotellirakennus rakennetaan messu- ja kongressitilojen välittömään läheisyyteen siten, että hotellitiloista on sisäyhteys osuuskunnan tiloihin. Hotelli on tarkoitettu toimimaan etupäässä messutilojen näytteilleasettajien, kongressien järjestäjien sekä messu- ja kongressivieraiden majoitustiloina. Hotellirakennus on tarkoitus vuokrata A Oy:lle hotellitoiminnan harjoittamista varten. Osuuskunta X ei omista A Oy:n osakkeita. Hotellirakennuksen ei katsottu tulevan hakijan elinkeinotoiminnan välittömään käyttöön siirtymävarausta koskevien säännösten edellyttämällä tavalla eikä myöskään hakijan elikeinotoiminnan käyttöön siten kuin investointivarauslain 9 §:n 2 kohdassa tarkoitetaan.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997. Äänestys 7-1.

InvestointivarausL_9_§_2_kohta
ElinkVL_12_§
L_elinkeinotulon_verottamisesta_annetun_lain_muuttamisesta_(1539/92)_siirtymäsäännös_1_kohta_ja_12_kohta
EI MUUTOSTA KHO 20.1.1997 T 58