KVL:1996/123

Antopäivä
6.5.1996
Diaarinumero
529/80/96
maatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, luopumistuki, sahaustoiminta, tilan vuokraaminen

S:2.03.04.14

S:2.06

X oli harjoittanut tilallaan viljan ja rypsin viljelyä sekä omasta metsästä sahatun puutavaran myyntiä ja sahaustoimintaa. Sahaustoiminta oli verotettu muun maatalouden yhteydessä MVL:n mukaisesti. X aikoi vuoden 1996 aikana vuokrata pellot ja tuotantorakennukset pojalleen ja hakea maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaista luopumistukea. X harjoittaisi sen jälkeen pelkkää sahaustoimintaa sekä saisi vuokratuloa peltomaan ja maatalousrakennusten vuokraamisesta. Koska X ei näissä oloissa jatkanut tilan pitoa siirtymäkauden ajan, ei hänellä ollut oikeutta sopeutumisvähennyksen tekemiseen vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.
Verovuosi_1996. Äänestys 5-4.

TVL_149_a_§
MUUTETTU KHO 3.2.1997 T 208 ATK