KVL:1997/19

Antopäivä
30.1.1997
Diaarinumero
4906/80/96
peitelty osingonjako, omien osakkeiden osto arvopaperipörssin kautta

S:2.14.04.04.03.01

A Oy aikoi ostaa noin miljoona kappaletta omia B- osakkeitaan, mikä vastaisi vajaata 20 prosenttia kaikista sen osakkeista. Määrä oli vahvistetun vapaan oman pääoman rajoissa. Omien osakkeiden osto tapahtuisi vuosina 1996 ja 1997 voimassa olevan osakeyhtiölain 7:2:n mukaan yhtiöjärjestyssäännöksen nojalla niin emoyhtiön kuin konsernin taseen mukaisella vapaalla omalla pääomalla. Yhtiöjärjestyssäännöksen mukaan A Oy voi alentamatta osakepääomaansa lunastaa tajouksesta omia osakkeitaan vapaalla omalla pääomallaan. A Oy aikoi panna toimeen osakkeidensa hankinnan pörssin kautta siten, että se ostaisi itse haluamansa määrän osakkeita kulloinkin vallitsevaan pörssikurssiin tavanomaisessa pörssikaupassa tuntemattomilta ostajilta edellyttäen, että yhtiökokouksen asettamat ehdot voidaan huomioida. Koska osto tapahtuisi tavanomaisessa pörssikaupassa, myyjä ei tuntisi osakkeiden ostajaa, kuten ei myöskään osakkeiden ostaja tuntisi näiden myyjää. Kun A Oy tällä tavalla osti omia osakkeitaan ei ollut ilmeistä, että varojen jakaminen tapahtuisi osingosta menevän veron välttämiseksi. Ei ollut myöskään ilmeistä, että A Oy suorittaisi osakkailleen enemmän kuin on pidettävä kohtuullisena. Osakkeiden myyjälle maksettavaa kauppahintaa ei verotuksessa pidetty osittainkaan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n mukaisena peiteltynä osingonjakona.

Laki_verotusmenettelystä_29_§
LAINVOIMAINEN