KVL:1996/169

Antopäivä
13.6.1996
Diaarinumero
2119/80/96
elinkeinotulon verotus, tytäryhtiöfuusio, fuusiovastike

S:2.04.14.03

L Oy omisti B Oy:n osakekannan kokonaan. L Oy omisti 145/260 N Oy:n osakekannasta ja B Oy 115/260 N Oy:n osakekannasta. Lisäksi LL Oy omisti ML Oy:n osakekannan kokonaan. Jos B Oy ja N Oy sulautuisivat L Oy:öön ja ML Oy LL Oy:öön, sulautuvien yhtiöiden ei katsottu purkautuvan verotuksessa. Sulautuvien yhtiöiden verotuksissa vähentämättä olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot vähennettiin vastaanottavien yhtiöiden verotuksissa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty sulautuvien yhtiöiden verotuksissa. Tytäryhtiöfuusioissa, joissa ei osakkeenomistajille annettu mitään vastiketta, oli noudatettava EVL 52b §:stä ilmenevää jatkuvuusperiaatetta.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_52a_§
ElinkVL_52b_§
LAINVOIMAINEN