KVL:1997/11

Antopäivä
23.1.1997
Diaarinumero
4141/80/96
elinkeinotulon verotus, purkautuvan yhteisön omaisuus, purkutappio, kustannusoikeuksien hankintamenon jaksottaminen

S:2.04.08.05

A Oy oli kesäkuussa 1996 ostanut yli 90 prosenttia B Oy:n osakekannasta. B Oy julkaisi mm. päivittäin ilmestyvää sanomalehteä. Osakkeiden oston pääasiallinen tarkoitus oli A Oy:n harjoittaman kustannustoiminnan laajentaminen ja ensisijaisesti päivittän ilmestyvän sanomalehden hankinta ja lehden julkaisutoiminnan jatkaminen. A Oy aikoi lunastaa vähemmistöosakkailta loput B Oy:n osakkeet ja sen jälkeen vuonna 1997 purkaa B Oy:n. Jako-osuuden saanti purettavasta yhtiöstä on vaihtoon verrattava tapahtuma. Osakas luovuttaa omistamansa osakkeet ja saa jako-osuuden purettavasta yhtiöstä. Jos yhtiön purkamisen yhteydessä saadun jako- osuuden käypä arvo on pienempi kuin yhtiön osakkeiden hankintameno, syntyy purkutappio, joka on elinkeinotoimintaan liittyessään elinkeinonharjoittajan verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Kustannusoikeudet ovat erikseen luovutettavissa olevia aineettomia oikeuksia. Niillä on siten myös erikseen hinnoiteltavissa olevaa varallisuusarvoa, toisin kuin muulla liikearvolla. Näin ollen jos B Oy purettiin mainituissa olosuhteissa, A Oy:n veronalaista elinkeinotuloa oli jako-osan käypä arvo eli yhtiön saaman vaihto- ja käyttöomaisuuden sekä muun omaisuuden todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä. Tähän määrään sisältyi myös B Oy:n erikseen luovutettavissa olevien kustannusoikeuksien käypä arvo. A Oy:n vähennyskelpoista menoa oli B Oy:n osakkeiden poistamaton hankintameno. Hankintamenon se osa, joka kohdistui erikseen luovutettavissa oleviin kustannusoikeuksiin, oli poistettava EVL 37 §:n mukaisesti yhtä suurin vuotuisin poistoin 10 vuodessa tai verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana sitä lyhyempänä kustannusoikeuksien taloudellisena käyttöaikana. Mahdollinen purkutappio oli vähennettävissä purkuvuoden kuluna. B Oy:tä purettaessa erikseen luovutettavissa olevien kustannusoikeuksien todennäköistä luovutushintaa vastaava määrä oli B Oy:n tuloa purkuvuonna. Muu mahdollinen liikearvo ei ollut yhtiön tuloa.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§
ElinkVL_7_§
ElinkVL_22_§
ElinkVL_37_§
ElinkVL_51_d_§
EI MUUTOSTA KHO 2.12.97 T 3057