KVL:1996/310

Antopäivä
28.11.1996
Diaarinumero
4266/80/96
elinkeinotulon verotus, fuusio, osakkeiden vaihtaminen, kanadalaisen ja yhdysvaltalaisen yhtiön osakkeet

S:2.04.14.03

Suomalainen A Oy omisti neljän kanadalaisen yhtiön osakekannat kokonaan. Kanadalaiset yhtiöt aiottiin fuusioida yhdeksi yhtiöksi. A Oy:n omistamien neljän kanadalaisen yhtiön osakkeet vaihtuisivat fuusion seurauksena uuden syntyvän kanadalaisen yhtiön osakkeiksi. Kun A Oy vaihtaa omistamiensa neljän kanadalaisen tytäryhtiön osakkeet em. fuusion seurauksena vastaanottavan uuden yhtiön osakkeisiin, osakkeiden luovutushinta ei ole A Oy:n veronalaista tuloa eikä osakkeiden vaihto muodosta A Oy:lle uutta saantoa. Osakkeiden vaihdosta ei myöskään muodostu A Oy:lle verotuksessa vähennyskelpoista tappiota. A Oy omisti myös yhdysvaltalaisen yhtiön osakekannan. A Oy aikoi laittaa tämän yhtiön osakkeet apporttina Delawareen Yhdysvaltoihin perustettavaan yhtiöön, jolloin A Oy:n omistaman yhdysvaltalaisen yhtiön osakkeet vaihtuisivat Yhdysvaltoihin perustettavan uuden yhtiön osakkeisiin. Tämä vaihto ei ollut sellainen osakevaihto kuin EVL 52 f §:ssä tarkoitetaan. Luovutettavien osakkeiden käypä arvo oli A Oy:n veronalaista tuloa ja osakkeiden poistamaton hankintameno oli A Oy:n vähennyskelpoista menoa.
Verovuosi_1996 ja verovuosi_1997.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_7_§
ElinkVL_52_§
ElinkVL_52b_§_4_mom
ElinkVL_52f_§
EI MUUTOSTA KHO 10.10.1997 T 2531 ATK