KVL:1995/234

Antopäivä
4.9.1995
Diaarinumero
2716/80/95
henkilökohtaisen tulon verotus, luonnolliset vähennykset, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut

S:2.03.04.03

Työttömäksi jäänyt toimihenkilö A, joka verovuonna oli ollut työttömyyskassa A:n ja ammattiliitto B:n sekä työttömyyskassa B:n jäsen, sai vähentää ansiotulostaan suorittamansa ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut, jos hän sai työtuloa, peruspäivärahaa tai ansioon suhteutettua päivärahaa. A sai vähentää ansiotulostaan ammattiliitto B:lle suorittamansa ammattiyhdistysjäsenmaksun ja työttömyyskassa B:lle suorittamansa jäsenmaksun tilanteessa, jolloin hän sai koko vuoden pelkkää peruspäivärahaa ja/tai sairauspäivärahaa.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996. Äänestys 5-4.

TVL_29_§_1_mom
TVL_31_§_1_mom_6_kohta
EI MUUTOSTA KHO 25.3.96 T 855 ATK