KVL:1995/165

Antopäivä
5.6.1995
Diaarinumero
1839/80/95
maatalouden tulo, sopeutumisvähennys, luopumistuki

S:2.14.04.02.02

S:2.03.04.14

Vuodesta 1974 alkaen maanviljelijä A ja hänen vaimonsa B olivat viljelleet omistamiaan 90 hehtaarin laajuisia peltoja. Verotuksessa A ja B sekä heidän poikansa O olivat vuodesta 1991 lähtien muodostaneet yhtymän, jonka tulosta 45 % oli jaettu A:lle, 40 % B:lle ja 15 % O:lle. Vuoden 1993 lopussa yhtymällä oli ollut maatalouteen kohdistuvaa velkaa yhteensä 2031966 markkaa, josta A:n osuus oli ollut 546396 markkaa. A ja B aikoivat vuokrata omistamansa pellot O:lle ja hakea maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaista luopumistukea. Katsottiin, että jos luopumistukihakemus hyväksytään, A:n peltojen vuokraamisesta saama tulo on maatalouden tuloa. Koska luopumistuen myöntämisen edellytyksenä oli se, että tuen haltija pysyvästi luopui harjoittamasta maataloutta, A:n ei voitu katsoa luopumisen tapahduttua harjoittavan maataloutta. A:lle jaettavasta maatalouden yritystulosta ei sen vuoksi voinut tehdä TVL 149a §:n mukaista sopeutumisvähennystä.
Verovuodet_1995-1999.

MaatVL_1_§_1_mom
MaatVL_2_§
MaatVL_4_§_1_mom
MaatVL_5_§_1_mom_9_kohta
TVL_149a_§
LAINVOIMAINEN