KVL:1995/212

Antopäivä
17.8.1995
Diaarinumero
2598/80/95
maatalouden tuloverotus, sopeutumisvähennys, maatilan vapaaehtoinen kauppa

S:2.06

X omisti maatilan, jonka kokonaispinta-ala oli 178,3 hehtaaria. Hän aikoi vuoden 1995 aikana myydä vapaaehtoisella kaupalla tilan metsämaasta 110 hehtaaria. Hänen omistukseensa jäi maatilan se osa, jolla hän harjoitti maataloutta. Kun maatalouden harjoittaminen jatkui ennallaan kaupan jälkeenkin, X:llä oli oikeus sopeutumisvähennyksen tekemiseen.
Verovuosi_1995.

TVL_149_a_§
LAINVOIMAINEN