KVL:1994/212

Antopäivä
15.8.1994
Diaarinumero
4124/80/94
metsänmyyntitulojen verotus, metsäkiinteistön luovutus, pinta-alaverotus, kuolinpesä

S:2.06.06.02

Kuolinpesä oli saanut metsänmyyntituloja, joihin sovellettiin metsätalouden puhtaan tulon verotusta (pinta-alaverotus). Kuolinpesän jakamisen jälkeen osakkaiden saamaan metsäkiinteistön myyntihintaan ei ollut lisättävä kuolinpesän saamia pinta-alaverotuksen mukaan verotettuja puunmyyntituloja kiinteistön luovutusvuodelta ja viideltä aikaisemmalta vuodelta.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

TVL_46_§_7_mom
LAINVOIMAINEN