KVL:1994/198

Antopäivä
20.6.1994
Diaarinumero
2384/80/94
metsätalouden verotus, metsäverotus, pinta-alatuottoinen metsäverotus, puun myyntitulon verotus, metsäverotuksen siirtymäkausi, lisämetsä, kuolinpesän tekemän valinnan sitovuus

S:2.03.01.02

S:2.06.06.02

S:2.06.06.05

S:2.06.06.06

Hakija on osakkaana kuolinpesässä, joka on valinnut pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän. Hakija omistaa myös verotusyhtymän osakkaana yhden neljäsosan tilasta, jonka osalta verotusyhtymä on päättänyt siirtyä puun myyntitulojen verotukseen. Jos verotusyhtymä jatkaa verotusyhtymänä ja hakija saa kuolinpesän perinnönjaossa vastikkeetta osuutensa kuolinpesän omistamasta tilasta, tulee perinnönjaossa saadun metsän osalta soveltaa maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettua metsätalouden puhdasta tuloa koskevia säännöksiä. Kuolinpesän valinta sitoo sellaista osakasta, joka ei perinnönjaon tapahtuessa omista metsää. Jos verotusyhtymä jaetaan osakkaiden kesken näiden omistamiin määräaloihin ennen kuolinpesän jakamista, tulee perinnönjaossa saadun metsän osalta soveltaa tuloverolain mukaisia metsätalouden pääomatuloa koskevia säännöksiä. Hakijan saaman lisäalueen osalta sovelletaan tällöin samoja säännöksiä, joita aikaisemmin omistettuun metsään on sovellettu.
Verovuosi_1994, verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

TVL_140_§_1_(1535/92)
LAINVOIMAINEN