Avainsanat:

KVL:1995/231

Antopäivä
4.9.1995
Diaarinumero
2572/80/95
arvonlisäverotus, verokausi, alkutuottaja, muu arvonlisäverollinen toiminta, maa-ainesten myynti, verovelvolliseksi hakeutuminen, kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, luonnonvaraisten marjojen myynti, erityinen myyntipaikka

S:2.20
S:2.20.19.02

Puolisot A ja B harjoittivat maataloutta yhteiseen lukuun 84 ha:n maatilalla, jonka päätuotantosuunta oli lihakarjankasvatus. Puolisoiden tarkoituksena oli ryhtyä myymään tilalta hiekkaa ja mahdollisesti muita maa-aineksia siten, että myynnin liikevaihto tulisi olemaan n. 100 000 - 150  000 mk. Maa-ainesmyynnissä käytettäisiin maatalouden koneita ja laitteita ja myynti hoidettaisiin maatilalla jo työskentelevien puolisoiden ja heidän kahden aikuisen poikansa toimesta. Lisäksi puolisoiden tarkoituksena oli vuokrata maatilaan kuuluvaa n. 7  ha:n peltoalue ja hakeutua siitä arvonlisäverovelvolliseksi. Kun maa-ainesten myyntitoimintaa ei pidetty maataloudesta erillisenä liikkeenä ja kun vuokrattavan peltoalueen osalta katsottiin, että peltoalueen vuokratulo kuului maatalouden tulolähteeseen, A:n ja B:n muodostaman yhtymän verokausi säilyy verovuotena, elleivät he hakeutuneet AVL 162  §:n 5  mom mukaisesti kuukausittaiseen ilmoittamismenettelyyn. Lisäksi puoliso A:n aikomuksena oli ryhtymä myymään itse poimimiaan luonnonvaraisia marjoja torilta tai maantievarren levähdyspaikalta. A oli velvollinen suorittamaan marjojen myynnistä arvonlisäveroa. Maksullista ja maksutonta toripaikkaa sekä maantievarren levähdyspaikkaa pidettiin erityisenä myyntipaikkana.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996. Äänestys 8-1.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_13_§
Arvonlisäverolaki_30_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_59_§_6_kohta
Arvonlisäverolaki_162_§_3_mom
Arvonlisäverolaki_162_§_4_mom
Arvonlisäverolaki_162_§_7_mom
MaatVL_2_§_1_mom
MaatVL_3_§_3_mom
MaatVL_5_§_1_mom_5_kohta
MaatVL_5_§_1_mom_9_kohta
TVL_32_§
KUMOTTU, MUUTETTU KHO 20.12.96 T 3929 ATK