KVL:1995/160

Antopäivä
1.6.1995
Diaarinumero
1199/80/95
varallisuusverotus, varojen veronalaisuus, arvonlisäverotus, palvelun myynti, maidon tuotantokiintiö, meijerimaidon viitemäärä

S:2.10.03

S:2.20.01

Maanviljelijä A oli ostanut 17.8.1992 vanhemmiltaan kotitilansa sukupolvenvaihdoskaupalla. Tilakaupan yhteydessä A:n omistukseen oli siirtynyt muun muassa 89996 litran suuruinen maitokiintiö, jota ei kauppakirjassa ollut erikseen hinnoiteltu. A oli 8.2.1995 ostanut erillisellä kaupalla 28762 litran suuruisen maidon tuotantokiintiön, josta hän oli maksanut 70000 markkaa. Vastiketta vastaan ulkopuolisille luovutettavissa oleva meijerimaidon viitemäärä luettiin A:n veronalaisiin varoihin riippumatta siitä, miten maitokiintiö oli hankittu. Vastiketta vastaan ulkopuolisille luovutettavissa oleva meijerimaidon viitemäärä luettiin A:n veronalaisiin varoihin nettovarallisuutta laskettaessa riippumatta siitä, miten kiintiö oli hankittu. Jos A vuonna 1995 myi erikseen meijerimaidon viitemäärän, tai meijerimaidon viitemäärän pelkästään tilan peltojen kanssa, A oli velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa ostajan meijerimaidon viitemäärästä maksamasta hinnasta. Jos A myi meijerimaidon viitemäärän maatilan kaupan yhteydessä, A ei ollut velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa. Jos A myi tilan, pelkän kiinteistön myynnistä ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.
Verovuosi_1995. Ennakkotieto ajalle 1.1. - 31.12.1995. Äänestys 4-3.

TVL_41_1_mom
Varallisuusverolaki_1_§
Varallisuusverolaki_9_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_3_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_27_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_28_§
Arvonlisäverolaki_62_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 30.11.95 T 4999 ATK JA KHO 25.3.96 T 856