KVL:1995/77

Antopäivä
6.3.1995
Diaarinumero
190/80/95
tulonhankkimismeno, matkapuhelin, kustannusten korvaus, puhelinetu

S:2.03.03.01.02.04

S:2.03.04.01

Metsäteollisuusyrityksen palveluksessa työsuhteessa olevan metsurin hankkiessa työkäyttöön matkapuhelimen muun muassa metsurien yksintyöskentelytilanteiden yhteydenpitoa koskevan työministeriön määräyksen takia, matkapuhelimen hankintahinta oli kokonaisuudessaan vähennettävissä metsurin tulonhankkimismenona tuloverolain 95 §:ssä tarkoitetuin tavoin. Työnantajan korvatessa metsurille työpuheluista aiheutuneet kustannukset, kyse oli veronalaisesta tulosta kuitenkin siten, että metsurilla oli oikeus vähentää aiheutuneet kustannukset verotuksessaan tulonhankkimismenona. Jos matkapuhelimen hankki omistukseensa yritys ja antoi puhelimen työmaakohtaisesti yksintyöskentelytilanteessa työskentelevän metsurin käyttöön, metsurille ei syntynyt sellaista etua, josta yrityksen olisi tullut toimittaa ennakonpidätys.
Verovuosi_1995.

TVL_29_§
TVL_73_§
TVL_95_§
Ennakkoperintälaki_4_§
Ennakkoperintälaki_8_§
LAINVOIMAINEN