KVL:1995/59

Antopäivä
16.2.1995
Diaarinumero
399/80/95
tuloverotus, hankintameno, osake, optiolaina, optiotodistus

S:2.03.03.18.04

S:2.03.03.19

Osakeannissa sijoittajalla oli oikeus merkitä sijoitusyksiköitä, jotka sisälsivät osakeyhtiön osakkeen, optiovelkakirjan ja optiotodistuksen. Sijoitusyksikön hankintameno oli 82,50 markkaa. Tästä määrästä optiovelkakirjan nimellisarvo 10 penniä kirjattiin annin järjestäneen yhtiön kirjanpidossa optiolainavelaksi ja loppuosa 82,40 markkaa omaksi pääomaksi. Optiovelkakirja ja optiotodistus eivät olleet erikseen luovutettavissa. Osakeannin jälkeen osake oli luovutettavissa erillään optiovelkakirjasta ja optiotodistuksesta. Kuudella optiotodistuksella saattoi merkitä yhden annin järjestäneen osakeyhtiön osakkeen 92,60 markan hinnalla 28.6.1996 mennessä. Merkinnän yhteydessä optiovelkakirjojen pääoma-arvot ( 6 x 10 penniä) hyvitettiin merkintähintaa vastaan. Jos optiotodistusta ei käytetty määräaikaan mennessä, yhtiö maksoi velkakirjan pääoman 10 penniä takaisin viimeistään 1.7.1996. Koska optiovelkakirja ja optiotodistus eivät olleet luovutettavissa erikseen, niiden yhteisenä hankintamenona pidettiin 10 penniä ja osakkeen hankintamenona 82,40 markkaa.
Verovuosi_1995 ja verovuosi_1996.

TVL_46_§
LAINVOIMAINEN