KVL:1994/160

Antopäivä
2.6.1994
Diaarinumero
3224/80/94
elinkeinotulon verotus, elinkeinomenon vähennyskelpoisuus, edustusmenon käsite, muut mainosmenot

S:2.04.05.01.13.05

S:2.04.05.01.16

Suomessa vaatetusteollisuutta harjoittava X Oy ryhtyi järjestämään 7- 8 kertaa vuodessa ns. ostotapahtumia, joihin se kutsui pelkästään asiakasyritysten sisäänostajia ja joissa se esitteli seuraavan sesongin tuotteita. Eri maista tulleet ostajat tekivät 40 - 70 % tilauksistaan näissä ostotapahtumissa. Ostotapahtumia pidettiin X Oy:n elinkeinotoimintaan liittyvinä mainos- ja myynninedistämistilaisuuksina, joihin liittyvät lento-, taksi- ja bussimenot, oman henkilökunnan verohallituksen ao. päätöksen mukaiset päivärahat sekä näytöksistä, kuvauksista ja majoituksesta aiheutuneet menot olivat X Oy:n elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta johtuneita kokonaan vähennyskelpoisia menoja. Ostotapahtumien asiakastarjoilusta aiheutuneet menot katsottiin kuitenkin edustusmenoiksi, joiden määrästä vain puolet oli vähennyskelpoista.
Verovuosi_1993.

ElinkVL_7_§
ElinkVL_8_§_1_mom_5_kohta
ElinkVL_8_§_1_mom_8_kohta
LAINVOIMAINEN