KVL:1994/235

Antopäivä
1.9.1994
Diaarinumero
4597/80/94
yksityiskäyttöönotto, tilan luovutus, maidon tuotantokiintiö

S:2.06.03.09

Sukupolvenvaihdosluovutusta koskevassa kauppakirjassa ei ollut määritelty erikseen kauppahintaa luovutuksen yhteydessä siirtyvälle maidon tuotantokiintiölle. Tilan luovuttajien ei tällä perusteella katsottu ottaneen maidon tuotantokiintiötä yksityistaloutensa käyttöön, vaan luovuttaneen sen uudelle omistajalle tilakaupan yhteydessä edelleen samassa tulolähteessä käytettäväksi. Maidon tuotantokiintiön luovutukseen ei voitu soveltaa maatilatalouden tuloverolain 4 §:n 3 momentin yksityiskäyttöönottoa koskevaa säännöstä.
Verovuosi_1994.

MaatVL_4_§_3_mom
LAINVOIMAINEN