KVL:1994/146

Antopäivä
26.5.1994
Diaarinumero
1984/80/94
henkilökohtaisen tulon verotus, ansiotulosta tehtävät vähennykset, luonnolliset vähennykset, työmarkkinajärjestön jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha

S:2.03.04

S:2.03.04.03

Jos lakimies A:lla ei ole verovuonna 1994 muita tuloja kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha ja peruspäiväraha, A saa vähentää luonnollisena vähennyksenä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta lakimiesten ja varanotaarien työttömyyskassan jäsenmaksun. Maksua ei saanut vähentää peruspäivärahasta. Työttömyyspäivärahoista ei voida vähentää Suomen lakimiesliiton jäsenmaksun ammattiyhdistysjäsenmaksuosuutta.
Verovuosi_1994. Äänestys 4-3.

TVL_29_§_1_mom
TVL_31_§_1_mom_6_kohta
LAINVOIMAINEN