KVL:1994/105

Antopäivä
25.4.1994
Diaarinumero
2719/80/94
yksityisotto henkilöyhtiöstä, luovutus, osakkaan pääomatulo, luovutusvoitto

S:2.04.13.03.01

S:2.04.13.03.04

S:2.03.01.02

A Ky:n vastuunalaisten yhtiömiesten X:n ja Y:n tarkoituksena oli ottaa yhtiön elinkeinotoiminnan käytössä ollut yhtiön omistama teollisuushalli yksityisottona yhtiöstä. Samassa yhteydessä oli tarkoitus siirtää myös tontinvuokrasopimus vastuunalaisille yhtiömiehille. Mikäli yksityiskäyttöönottona toteutetun luovutuksen yhteydessä syntyisi tuloverolaissa tarkoitettua luovutusvoittoa, katsottiin yhtiön jaettava yritystulo yhtiön nettovarallisuudesta riippumatta pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa teollisuushallin luovutushinnan ja hankintamenon poistamatta olevan osan erotusta siltä osin kuin siitä ei muodosteta ElinkVL 43 §:ssä tarkoitettua jälleenhankintavarausta.
Verovuosi_1994.

TVL_16_§
TVL_26_§
TVL_30_§
TVL_38_§
TVL_40_§_4_mom
TVL_45_§
TVL_46_§
TVL_47_§
LAINVOIMAINEN