KVL:1993/204

Antopäivä
16.8.1993
Diaarinumero
6709/11/98/93
metsäverotuksen siirtymäkausi, metsätalouden pääomatulo, vastikkeellinen saanto, lahjanluontoinen kauppa

S:2.06.06.06

A:n isä omistaa 2,8 hehtaarin metsätilan, jonka verotusarvo on noin 3 500 markkaa. Isä valitsee kyseiselle tilalle pinta-alaperusteisen metsäverotuksen verovuosille 1993 - 2005. A:n tarkoituksena on ostaa isältään vuonna 1994 tai myöhemmin kyseinen metsätila, jonka käypä arvo on noin 15 000 markkaa. Kauppa on tarkoitus tehdä 8 000 markan hinnalla. Hakijan omistuksessa ei ole ennestään metsää. A:n saantoa pidettiin vastikkeellisena, jolloin häntä verotetaan metsätalouden pääomatulosta tuloverolain (1535/92) säännösten mukaan.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995. Äänestys 6-2.

TVL_140_§_3_mom
LAINVOIMAINEN