KVL:1993/356

Antopäivä
20.12.1993
Diaarinumero
6429/11/98/93
metsätalouden verotus, metsäverotuksen siirtymäkausi, pinta-alaverotus, puun myyntitulon verotus, metsäverotusjärjestelmän valintaoikeus, verotusyhtymä, metsätila, jakosopimus

S:2.06.06.06

A ja B omistivat yhdessä kuusi eri kunnissa sijaitsevaa metsätilaa. He halusivat valita kolmelle tiloista pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän. Jotta sanottuihin tiloihin voitaisiin soveltaa pinta-alaperusteista metsäverojärjestelmää, heidän tuli valita myös kolmelle muulle verotusyhtymään kuuluvalle tilalle pinta-alaperusteinen metsäverojärjestelmä, koska kaikki tilat yhdessä muodostivat yhden verotusyhtymän. A ja C omistivat yhteisesti X:n kunnassa sijaitsevan metsätilan ja puoliksi Y:n kunnassa sijaitsevan toisen metsätilan. Kun A ja C päättivät siirtyä yhteisesti omistetun tilan osalta puun myyntitulojen verotukseen, he eivät voineet jäädä puoliksi omistetun tilan osalta pinta-alaperusteiseen metsäverojärjestelmään. Metsäverojärjestelmän valita tapahtuu verotusyhtymittäin.Samat omistajat muodostavat kaikkien omistamiensa tilojen osalta yhden verotusyhtymän. A, B ja C omistivat yhdessä metsätilan, jonka jakamisesta oli jakosopimus tehty, mutta lohkomista ei ollut suoritettu. Kukin hakija sai omalle määräalalleen tästä tilasta valita metsäverojärjestelmän itsenäisesti, koska usean henkilön omistama tila, josta on tehty jakosopimus, ei muodosta verotusyhtymää.
Verovuosi_1993. Äänestys 5-2-1.

TVL_4_§_1_mom_2_kohta
TVL_140_§
EI MUUTOSTA KHO 24.8.94 T 3585