KVL:1994/17

Antopäivä
24.1.1994
Diaarinumero
10238/11/98/93
maatalouden nettovarallisuus, maataloustuotantoa varten pidettävät kotieläimet, maatalouden velat, jaettava yritystulo, pääomatulo-osuus, ansiotulo

S:2.03.01.01.02

S:2.03.01.02

S:2.10.04

S:2.10.05

S:2.10.06

Maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa ei oteta huomioon maidontuotantoa ja lihakarjan kasvatusta varten pidettäviä kotieläimiä. Eläinten hankintaan kohdistuvat velat otetaan sen sijaan huomioon TVL 149 §:n 2 momentissa tarkoitetuin rajoituksin maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_38_§
TVL_41_§_1_mom
TVL_149_§_2_mom
VVL_10_§_10_kohta
VVL_34_§_1_mom
LAINVOIMAINEN