KVL:1993/251

Antopäivä
16.9.1993
Diaarinumero
7975/11/98/93
henkilökohtaisten tulojen veronalaisuus, luovutusvoiton veronalaisuus, tasinkona saadut osakkeet, omistusaika, osakkeiden hankintameno, oman asunnon luovutusvoitto

S:2.03.03.18

S:2.03.03.18.01

S:2.03.03.18.03

S:2.03.03.18.04

S:2.03.03.18.06.01.02

A oli 19.2.1993 tehdyssä osituksessa saanut asumuserossa olevalta puolisoltaan tasinkona Asunto Oy X:n osakkeet. Ositus oli toimitettu siten, ettei siinä ollut käytetty pesän ulkopuolisia varoja. Osituksessa Asunto Oy X:n osakkeet oli arvostettu 695 000 markkaan. A:n entinen aviopuoliso B oli hankkinut asunto-osakkeet vuonna 1962 67 000 markalla. Osakkeiden perusteella hallittavaa huoneistoa oli käytetty A:n ja B:n vakituisena asuntona vuosina 1966 - 1972. Kun A myi Asunto Oy X:n osakkeet, luovutukseen ei voitu soveltaa TVL 48 §:n 1 mom 1 kohdan oman asunnon myyntivoiton verovapautta. Kun osituksessa ei ollut käytetty pesän ulkopuolisia varoja, A:n saantoa pidettiin vastikkeettomana tasinkosaantona. Näin ollen :n omistusajan katsottiin alkaneen vuodesta 1962 ja osakkeiden todelliseksi hankintamenoksi katsottiin 67 000 markkaa.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_45_§_1_mom
TVL_46_§_1_mom
TVL_46_§_2_mom
TVL_48_§_1_mom_1_kohta
EI MUUTOSTA KHO 19.4.94 T 1616 ATK-B