KVL:1994/137

Antopäivä
19.5.1994
Diaarinumero
1790/80/94
metsätalouden pääomatulo, kiinteistöveron vähennyskelpoisuus, tulonhankinta, asemakaava-alueelta kaadetut puut

S:2.03.04.14

Eläkkeellä oleva maanviljelijä A omisti metsätilan. Osalle tilan aluetta oli vahvistettu asemakaava. A oli vuoden 1993 alusta siirtynyt puun myyntitulon verotukseen. Asemakaavoitetulta alueelta A:lle oli määrätty vuonna 1993 kiinteistöveroa 3 873 mk. Katsottiin tilalle määrätyn kiinteistöveron liittyvän tilan asemakaava-alueelta saatavan metsätalouden pääomatulon hankintaan. Tämän vuoksi tilalle määrätty kiinteistövero saatiin vähentää tilan asemakaava-alueelta kaadetun puun myyntitulon verotuksessa metsätalouden pääomatulosta siltä vuodelta, jona kiinteistövero oli maksettu.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_31_§_3_mom
TVL_43_§
TVL_54_§
TVL_113_§
LAINVOIMAINEN