KVL:1993/327

Antopäivä
29.11.1993
Diaarinumero
10735/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, yhtiömuodon muutos, verovuotta edeltävän verovuoden tilinpäätös, nettovarallisuuden laskentaperusteet, yksityiskäyttöönotto

S:2.03.01.02

S:2.03.03.15

S:2.03.03.15.01

A Ky:n tilikausi oli päättynyt 30.4.1992. Tilikauden 1.5.1992 - 30.4.1993 aikana A Ky oli muutettu A Oy:ksi. A Oy:n ensimmäiseltä tilikaudelta maksettava osinko oli nostettavissa vuonna 1993. A Oy:n nettovarallisuus laskettiin A Ky:n viimeisen eli 30.4.1992 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella. Ennen yhtiömuodon muutosta osakas oli ottanut yhtiöstä rahaa yksityisottona. Osakeyhtiön nettovarallisuutta laskettaessa oli otettava huomioon, että A Oy:lle oli jäänyt siirtymättä A Ky:n varoja yksityisoton määrä.
Verovuosi_1993.

TVL_24_§_1_mom_5_kohta
TVL_32_§
TVL_42_§_1_mom
ElinkVL_51_c_§
VVL_27_§
LOAVMp(1554/92)_1_§
LOAVMp(1554/92)_4_§
LOAVMp(1554/92)_12_§
LOAVMp(1554/92)_16_§
LAINVOIMAINEN