KVL:1993/192

Antopäivä
24.6.1993
Diaarinumero
6132/11/98/93
maatilatalouden verotus, soran myynti, soran kuljetus tilalta, maa-aineksista saatu tulo, pääomatulo, maatalouden veronalainen tulo

S:2.14.04.03.03.02

Maanviljelijä A harjoitti lypsykarjatalouden ohella vähäistä soranmyyntiä tilaltaan. A kuljetti soran asiakkaille maataloustraktorilla. Soran myynnin arvo vuonna 1993 oli muutamia tuhansia markkoja. Soran kuljetuksesta asiakkaalta perittävät kulut olivat keskimäärin 80 markkaa asiakasta kohden. Kyseistä soranmyyntiä ei pidetty eri liikkeenä. Tulo, jonka A sai tilalta myytävän soran kuljetuksesta, ei ollut tuloverolain (1535/92) 32 §:ssä tarkoitettua pääomatuloa vaan maatilatalouden tuloverolaissa tarkoitettua maatalouden verovuoden veronalaista tuloa. Soran kuljetuksesta aiheutuvat menot olivat maatalouden tulon hankkimisesta johtuvia vähennyskelpoisia menoja.
Verovuosi 1993 ja verovuosi 1994.

TVL_32_§
MaatVL_1_§_1_mom
MaatVL_2_§_1_mom
MaatVL_4_§_1_mom
MaatVL_5_§_6_kohta
MaatVL_6_§_2_kohta
MaatVL_6_§_4_kohta
MaatVL_6_§_7_kohta
LAINVOIMAINEN