KVL:1994/135

Antopäivä
19.5.1994
Diaarinumero
2876/80/94
elinkeinotulon verotus, ns. johtajavakuutus, vakuutuksen tuotto

S:2.04.04.09.09

X Oy otti vakuutusyhtiö N:stä kertamaksullisen sijoitusvakuutuksen, jota kutsutaan myös avainhenkilövakuutukseksi tai johtajavakuutukseksi, ja jossa vakuutettuna oli X Oy:n toimitusjohtaja A. Vakuutusaika oli viisi vuotta. Vakuutuksen edunsaajana ja omistajana oli X Oy. Vakuutuskauden loputtua vakuutuksenottaja X Oy:lle maksetaan säästösumma. Jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana, niin vakuutuksenottajalle maksetaan vakuutusmaksun suuruinen kuolemantapaussumma. Vakuutuksenottaja voi keskeyttää vakuutuksen, jolloin vakuutusyhtiö maksaa vakuutuksenottajalle ns. takaisinostoarvon. Vakuutusmaksu oli 16,7 miljoonaa markkaa. X Oy ei käsitellyt vakuutusmaksua EVL:n mukaisena vähennyskelpoisena menona. Katsottiin, että X Oy:n toimitusjohtajalleen ottaman johtajavakuutuksen säästösumman erääntyessä maksettavaksi vakuutusajan päättyessä tai vakuutuksenottajan keskeyttäessä vakuutuksen X Oy:n veronalaista tuloa oli vakuutussuoritus vähennettynä aikaisemmin vähentämättömillä vakuutusmaksuilla eli vain vakuutuksen tuotto.
Verovuosi_1994 ja verovuosi_1995.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_5_§_3_mom
LAINVOIMAINEN