KVL:1993/244

Antopäivä
13.9.1993
Diaarinumero
6149/11/98/93
maatilatalouden verotus, maatalouden veronalainen tulo, maatilan nettovarallisuus, maatalouden jaettava yritystulo, jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus, osuusmeijeri, tiliviipymän korko, jälkitilin korko

S:2.06.01.02

S:2.06.03.01.01.01

Puolisot harjoittivat yhdessä maataloutta karjatilallaan. Maatilan tuottama maito toimitettiin osuusmeijeriin, jonka jäsen toinen puolisoista oli. Meijeri maksoi tuotetun maitomäärän perusteella kuukausittain ennakkotilin ja vuosittain jälkitilin osuuskunnan tuloksen ja toimitetun maitomäärän perusteella. Meijeri maksoi kunkin kuukauden maitotilin seuraavan kuukauden 23. päivänä ja jälkitilille korkoa tilivuoden päättymisestä maksupäivään. Tiliviipymän ja jälkitilin korot katsottiin puolisoiden maatalouden tuloksi, jonka perusteella määrättävän jaettavan yritystulon pääomatulo- osuus on TVL 32 §:ssä ja 38 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin yrittäjäpuolisoiden veronalaista pääomatuloa TVL 14 §:n 3 momentissa säädetyssä suhteessa. Muilta osin jaettava yritystulo on puolisoiden ansiotuloa TVL 14 §:n 2 momentissa säädetyssä suhteessa. Osuusmeijerin toimintansa rahoittamiseen pidättämä tuottajalaina ei kuulunut maatalouden nettovaroihin. Tuottajalainalle maksettu korko oli pääomatuloa samoin kuin talletuksille, joita molemmilla puolisoilla oli mahdollisuus tehdä osuusmeijeriin, maksetut korot.
Verovuosi_1993.

TVL_14_§_2_mom
TVL_14_§_3_mom
TVL_30_§_1_mom
TVL_32_§
TVL_38_§_1_mom
TVL_41_§_2_mom
TVL_149_§_1_mom
MVL_5_§_1_kohta
MVL_5_§_14_kohta
LAINVOIMAINEN