KVL:1993/187

Antopäivä
21.6.1993
Diaarinumero
3416/11/98/93
osinkotulo, osingon pääomatulo-osuus, osingon jako kahdelta tilikaudelta samana vuonna

S:2.03.01.02

X Oy on vuonna 1973 perustettu yhtiö, jonka tilikausi on 1.5. - 30.4. A oli omistanut 40 X Oy:n osaketta vuodesta 1989 lähtien. A:n X Oy:stä tilikausilta 1.5.1991 - 30.4.1992 ja 1.5.1992 - 30.4.1993 vuonna 1993 saamat osingot ja niihin liittyvät yhtiöveron hyvitykset katsottiin yhteenlaskettuina A:n vuoden 1993 pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi hakijan omistamien yhtiön osakkeiden varallisuusverolaissa (1537/92) tarkoitetulle matemaattiselle arvolle 30.4.1992 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen perusteella laskettua 15 prosentin vuotuista tuottoa. Muu osa A:n yhtiöltä vuonna 1993 saamista osingoista ja niihin liittyvistä yhtiöveron hyvityksistä oli hänenansiotuloaan.
Verovuosi_1993. Äänestys 5-3.

TVL_32_§
TVL_42_§_1_mom
TVL_42_§_2_mom
TVL_61_§_1_mom
VarallisuusveroL_27_§_1_mom
VarallisuusveroL_41_§
VvMp_(1554/92)_1_§
VvMp_(1554/92)_2_§
VvMp_(1554/92)_3_§
VvMp_(1554/92)_4_§
VvMp_(1554/92)_16_§
LAINVOIMAINEN