KVL:1993/135

Antopäivä
13.5.1993
Diaarinumero
4427/11/98/93
metsäverotuksen siirtymäkausi, elinikäinen metsän hallintaoikeus

S:2.06.06.06

Puolisot A ja B olivat vuonna 1986 myyneet pojalleen C:lle metsätilan. Kauppakirjassa myyjät olivat pidättäneet itselleen elinikäisen metsän hallintaoikeuden tilaan kuuluvalta noin 7 hehtaarin suuruiselta alueelta. C aikoi valita metsäverotuksen siirtymäkauden ajaksi pinta-alaperusteisen metsäverotuksen. A ja B aikoivat valita puun myyntituloon perustuvan verojärjestelmän sille metsäalueelle, johon heillä oli hallintaoikeus. A:ta ja B:tä oli pidettävä noin 7 hehtaarin alueella olevan metsän osalta omistajan veroisina haltijoina. A:ta ja B:tä verotetaan tämän alueen metsästä tuloverolain mukaan puun myyntitulon perusteella, jos he eivät valitse ennen vuodelta 1993 toimitettavan verotuksen päättymistä MVL:n mukaan laskettavan metsätalouden puhtaan tulon verotusta.
Verovuosi_1993 ja verovuosi_1994.

TVL_140_§_1_mom
VarallisuusveroL_8_§_1_mom_1_kohta
LAINVOIMAINEN