KVL:1993/151

Antopäivä
27.5.1993
Diaarinumero
4179/11/98/93
metsätalouden pääomatulo, pääomatulosta tehtävät vähennykset, metsätalouden siirtyvä vähennys

S:02.06.06.02.02

S:2.06.06.06

A omistaa tilat X ja Y, joiden metsän puhdas tuotto vuoden 1992 verotuksessa oli 63 784 markkaa. Tiloilla olevan 31,2 hehtaarin suuruisen uudistusalan johdosta vuoden 1992 verotuksessa metsämaan uudistusalan taimikosta myönnettävän verovapauden suuruus on 15 894 markkaa. Verovapauden vähentämisen jälkeen metsän veronalainen puhdas tuotto on 47 800 markkaa. Metsätalouden puhtaasta tuotosta vähennetään 3 679 markan metsänhoitomaksu ja 80 840 markan uudistamisvähennys, joiden yhteismäärä ylittää metsän veronalaisen puhtaan tuoton 36 719 markalla, mistä muodostuu seuraavalle vuodelle siirtyvä vähennys maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 8 momentin mukaan. Jos A valitsee puun myyntituloon perustuvan verojärjestelmän, hän ei voi vähentää maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 8 momentissa säädettyä metsätalouden siirtyvää vähennystä vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa metsätalouden pääomatulosta eikä muista pääomatuloista.
Verovuosi_1993.
Äänestys 6-1.

MaatVL_13_§_8_kohta
TVL_54_§
TVL_56_§
EI MUUTOSTA KHO 29.10.93 T 4272 ATK-B