KVL:1993/43

Antopäivä
11.2.1993
Diaarinumero
412/11/98/93
kiinteistövero, verovelvollisuus, rakennelman arvostaminen, rakennelman arvostaminen

S:2.18.04

Elinkeinotoimintaa harjoittava avoin yhtiö A harjoittaa minkkitarhausta vuokramaalla olevissa minkkitaloissa. Avoin yhtiö A oli velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa minkkitaloista. Minkkitaloja pidettiin TVL (1240/88) 131 §:ssä tarkoitettuina rakennelmina, joiden arvoksi katsotaan jälleenhankinta-arvo vähennettynä vuotuisilla ikäalennuksilla. Minkkitalojen jälleenhankinta-arvona pidettiin valtiovarainministeriön päätöksen (1327/92) 21 §:n mukaan 70 prosenttia vastaavan rakennelman rakennuskustannuksista. Minkkitalot oli kuitenkin TVL 122 §:n mukaisesti arvostettava enintään käypään arvoon.
Verovuosi_1993.

KiinteistöveroL_1_§
KiinteistöveroL_2_§_2_mom_1_kohta
KiinteistöveroL_6_§_3_mom
KiinteistöveroL_15_§
TVL_122_§
TVL_131_§
VvMp(1327/92)_21_§
LAINVOIMAINEN