KVL:1993/142

Antopäivä
17.5.1993
Diaarinumero
2686/11/98/93
osinkotulo, osingonjako, osingon pääomatulo-osuus, tilikauden pituuden merkitys

S:2.03.03.15.02

Oy X:n tilikausi, joka aikaisemmin oli ollut kalenterivuosi, oli muutettu päättymään 31.1. Muutoksen vuoksi yhtiöllä päättyi kuukauden mittainen tilikausi 31.1.1993. Yhtiö aikoi jakaa vuonna 1993 osakkaalleen A:lle, joka oli luonnollinen henkilö, osinkoa 31.1.1993 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Kyseisen tilikauden pituudella ei ole merkitystä, kun A:n verotuksessa vahvistetaan osingon pääomatulo-osuutta, vaan A:n saama osinko on pääomatuloa 15 prosentin määrään saakka hänen omistamiensa osakkeiden varallisuusverolaissa tarkoitetusta matemaattisesta arvosta.
Verovuosi_1993.

TVL_42_§
Osakeyhtiölaki_12_luku_2_§
LAINVOIMAINEN