KVL:2002/1

Antopäivä
16.1.2002
Diaarinumero
3188/80/2001
elinkeinotulon verotus, menon vähennyskelpoisuus, menon jaksottaminen, voitto-osuuslaina

Sijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö tarjosi sijoittajien merkittäväksi voitto-osuuslainaa, jolle maksettavan hyvityksen määrä oli riippuvainen kyseisellä lainalla rahoitettujen sijoituskohteiden tuotosta. Tämän korkoon verrattavan suorituksen suuruus oli ennalta määrätty osuus lainarahalla tehtyjen sijoitusten realisointivoitosta. Suorituksen määrällä ei ollut ylärajaa, mutta se saattoi toisaalta jäädä myös kokonaan kertymättä sijoitusten ollessa varsin riskipitoisia. Voitto-osuuslainalle sijoituskohteiden realisointivoiton perusteella maksettavaa suoritusta pidettiin yhtiön verotuksessa EVL 7 §:n mukaisena elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta johtuneena vähennyskelpoisena menona. Suoritus oli EVL 22 §:n perusteella vähennyskelpoinen sinä verovuonna, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus syntyi.
Ennakkoratkaisu vuosille 2001-2003.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § ja 22 §
LAINVOIMAINEN