KVL:2002/98

Antopäivä
18.12.2002
Diaarinumero
2005/80/2002
jakautuminen, vaihto-omaisuus, keskinäinen kiinteistöyhtiö

Rakennusalalla toimiva X Oy oli ostanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan tarkoituksenaan kaavamuutoksen jälkeen rakentaa kiinteistöosakeyhtiön omistamalle tontille asuintaloja. Tätä tarkoitusta varten ostettu kiinteistöosakeyhtiö aiottiin jakaa useaksi asunto- osakeyhtiöksi. Jakautuvan yhtiön omistama tontti jaettaisiin perustettaville asunto-osakeyhtiöille niiden saamien rakennusoikeuksien suhteessa ja tontilla olleet teollisuusrakennukset siirtyisivät perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle, jolle ei siirtyisi osaakaan tontista. Perustettava kiinteistöosakeyhtiö oli tarkoitus sulauttaa emoyhtiöönsä välittömästi jakautumisen jälkeen.

Jakautuvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, johon hakemuksen mukaan sovellettiin osakeyhtiölakia, verotuksessa voitiin soveltaa jakautumista koskevaa sääntelyä.

Sillä seikalla, että jakautuvan yhtiön ja jakautumisessa syntyvien uusien yhtiöiden osakkeet luettiin osakkeenomistajan verotuksessa vaihto-omaisuuteen kuuluvaksi ja uusien yhtiöiden osakkeet oli tarkoitus luovuttaa lyhyen ajan kuluessa jakautumisesta, ei ollut merkitystä EVL 52 c §:n soveltamisen kannalta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003- 2005.

Tuloverolaki 28 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 1 momentti, 52 a §, 52 c § ja 52 g §
LAINVOIMAINEN