KVL:1993/71

Antopäivä
15.3.1993
Diaarinumero
633/11/98/93
kiinteistövero, verovelvollisuus, rantakaavan vahvistaminen, rakennuspaikkojen myyminen, rakennuspaikkojen vuokraaminen

S:2.18.04

Yhtymä, jonka osakkaita olivat A, B, C ja D harjoitti maataloutta tiloilla X ja Y, jotka A omisti. Alueelle ei ollut vahvistettu asema- tai rantakaavaa. Jos A:n omistamien tilojen alueelle vahvistetaan rantakaava, johon tulee 31 rakennuspaikkaa, katsottiin, että rantakaavan vahvistamisesta ei sinänsä synny velvollisuutta suorittaa kiinteistöveroa lomarakennuspaikoista. A on velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa ennen rantakaavan vahvistamista vuokratusta rantatontista, jolle vuokralainen oli rakentanut rantamökin. Rantakaavaan kuuluvista rakentamattomista rakennuspaikoista, jotka annetaan vuokralle muuhun kuin maa- tai metsätalouskäyttöön, A on velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa. Rantakaavaan kuuluvan rakennuspaikan myynnin jälkeen A on velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa jäljelle jäävistä rakennuspaikoista. Jos A, B, C ja D rakentavat rantakaavassa oleville rakennuspaikoille mökkejä ja vuokraavat niitä, A on velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa niistä rakennuspaikoista, joille on rakennettu mökki. Jos rantakaava-alueella olevaan saareen rakennetaan omaan käyttöön tuleva rantasauna, siitä ja sen rakennuspaikasta on suoritettava kiinteistöveroa.
Verovuosi_1993.

KiinteistöveroL_1_§
KiinteistöveroL_2_§_1_mom
KiinteistöveroL_3_§_1_mom_1_kohta
KiinteistöveroL_5_§_1_mom
KiinteistöveroL_6_§_1_mom
TVL_130_§
EI MUUTOSTA KHO 5.8.93 T 2734 ATK-B