KVL:2003/60

Antopäivä
10.9.2003
Diaarinumero
1558/80/2003
kokonaan verovapaa yhteisö, kunnan asuntojen hankintayhtiö, kiinteistöyhtiön sulautuminenhankintayhtiöön

Kunta oli omistanut asuntojen hankintaa varten perustamansa Kiinteistö Oy A:n koko osakekannan yhtiön perustamisesta lähtien. Kiinteistö Oy A:han oltiin sulauttamassa Kiinteistö Oy B, joka oli asuinvuokrataloyhtiö. B Oy toimi omakustannusperiaatteella, eikä ollut jakanut osinkoa. Asuntojen vuokrauksessa noudatettiin kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita. B Oy ei omistanut muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta. Sulautuvan B Oy:n osakkeet olivat yhtiön perustamisen jälkeen olleet kolmen yleishyödyllisen yhteisön ja kunnan omistuksessa. B Oy:n osakekanta oli sittemmin siirtynyt kokonaan kunnan omistukseen. Kun otettiin huomioon sulautuvan B Oy:n toiminnan ja omaisuuden laatu sekä se, että vastaanottavan ja sulautuvan yhtiön osakekannat olivat sulautumishetkellä kunnan omistamia, A Oy:tä oli sulautumisen jälkeen edelleen pidettävä tuloverolain 20 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaana yhtiönä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Tuloverolaki 20 § 1 mom 3 kohta ja 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 7.1.04 T 3