Avainsanat:

KVL:2002/30

Antopäivä
15.5.2002
Diaarinumero
350/80/2002
arvonlisävero, vähennettävä vero, kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen, verovelvollisuuden päättyminen, vuokraustoiminta, tyhjien tilojen hallinta, kiinteistösijoitusosakeyhtiö

Kiinteistösijoitusosakeyhtiö hallitsi keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden omistuksen perusteella toimisto- ja liiketiloiksi tarkoitettuja tiloja. Yhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö olivat hakeutuneet kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvollisiksi.

Kiinteistöosakeyhtiön rakennuksessa oleva huoneisto oli ollut tyhjillään kiinteistösijoitusosakeyhtiön ostaessa tilan hallintaan oikeuttavat osakkeet. Huoneisto oli aikaisemmin ollut vuokrattuna arvonlisäverovelvolliselle yhtiölle. Kiinteistösijoitusosakeyhtiö oli aktiivisesti hakenut huoneistolle vuokralaista ja oli sittemmin saanut vuokrattua pienen osan huoneistosta arvonlisäverovelvolliselle yhtiölle.

Kiinteistöosakeyhtiö oli ollut verovelvollinen hakemuksessa tarkoitetun huoneiston käyttöoikeuden luovuttamisesta. Kysymys oli kiinteistöyhtiön verovelvollisuuden päättymisestä tämän huoneiston osalta. Verovelvollisuuden päättyminen riippui arvonlisäverolain 174 §:n mukaisesti siitä, minkälaista toimintaa keskinäisen kiinteistöyhtiön osakas harjoitti yhtiön luovuttamissa tiloissa. Tilanteessa, jossa verovelvolliseksi hakeutunut kiinteistöyhtiön osakas oli antanut tilat vuokralle, kiinteistöyhtiön verovelvollisuuden päättymisen edellytykset riippuivat vuokralaisesta ja tämän kanssa tehtävästä vuokrasopimuksesta. Tämän vuoksi kiinteistöyhtiön verovelvollisuuden katsottiin jatkuvan siihen asti, kun on ilmeistä, että tila tullaan vuokraamaan käytettäväksi tai muutoin käyttämään muussa kuin vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa.
Ennakkoratkaisu ajalle 15.5.2002 – 31.12.2003.

Arvonlisäverolaki 27 §, 30 §, 33 § 1 mom, 102 § ja 174 §
LAINVOIMAINEN