Avainsanat:

KVL:2003/81

Antopäivä
26.11.2003
Diaarinumero
2750/80/2003
arvonlisävero, rahoituspalvelu, luotonanto, luoton välitys, rahoituksen järjestäminen

X Oy markkinoi Y Oy:n myöntämiä luottoja asiakkailleen. X Oy vastaanotti ja käsitteli luottohakemuskaavakkeet sekä teki päätöksen luoton myöntämisestä Y Oy:n puolesta. X Oy teki myös itsenäisesti päätökset aikaisemmin myönnetyn lainan luottorajan korottamisesta. X Oy harjoittamaa toimintaa oli pidettävä arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna luoton välityksenä sekä arvonlisäverolaissa tarkoitettuna rahoituksen järjestämisenä. X Oy:n ei siten ole suoritettava tästä toiminnasta arvonlisäveroa.
Ennakkoratkaisu ajalle 26.11.2003-31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 41 ja 42 §
Kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 13 artiklan B kohdan d alakohta
LAINVOIMAINEN