KVL:2004/59

Antopäivä
15.9.2004
Diaarinumero
1482/80/2004
henkilökohtaisen tulon verotus, työsuhteeseen perustuva osakeanti, luovutusvoiton laskeminen, hankintamenon suuruus

A Oy:n työntekijät olivat saaneet oikeuden merkitä konsernin emoyhtiön osakkeita käypää hintaa alempaan hintaan. Etu oli suunnattu koko henkilökunnalle.

Osakkeiden mahdollista luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennettävä hankintameno muodostui osakkeesta maksetusta merkintähinnasta ja siitä edun määrästä, joka oli luettu hakijan ansiotuloksi. Osakkeen käyvästä hinnasta saadun 10 prosentin suuruisen alennuksen määrää, joka TVL 66 §:n 1 momentin mukaan ei ollut hakijan veronalaista tuloa, ei luettu vähennyskelpoiseen hankintamenoon.
Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Tuloverolaki 45 § 1 mom, 46 § 1 mom ja 66 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 11.4.05 T 813