Avainsanat:

KVL:2005/8

Antopäivä
9.2.2005
Diaarinumero
2212/80/2004
arvonlisävero, veron suorittamisvelvollisuus, liiketoimintasiirto, marginaaliverotusmenettely, käytetyt autot

Yhtiön tarkoituksena oli siirtää autojen vähittäiskaupan ja siihen liittyvien palvelujen muodostama liiketoiminta uudelle tätä tarkoitusta varten perustettavalle tytäryhtiölle. Liiketoiminnan siirron yhteydessä liiketoiminnan jatkajalle luovutettiin kaikki toimintaan liittyvät tavarat kuten esimerkiksi uudet ja käytetyt ajoneuvot.

Arvonlisäverolain 79k §:n 4 momentissa säädetään, että jos käytettyjen tavaroiden marginaaliverotusmenettelyn piirissä olevat tavarat otetaan muuhun kuin verollisena edelleenmyytäviksi, myyjä joutuu palauttamaan tehdyn marginaaliverovähennyksen.

Kun otettiin huomioon arvonlisäverodirektiivin 5 artiklan 8 kohdan sanamuoto ja tarkoitus, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu Abbey National plc (C-408/98), arvonlisäverolain ja direktiivin periaate kahdenkertaisen verotuksen välttämisestä sekä se, että liiketoiminnan jatkajalla oli tarkoituksena edelleen myydä käytetyt ajoneuvot, autoja ei katsottu otetun hakemuksessa mainitun yritysjärjestelyn yhteydessä käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin verollisena edelleenmyytäväksi. Siirtävän yhtiön ei siten ollut lisättävä aikaisemmin vähentämäänsä määrää verokauden voittomarginaaliin.
Ennakkoratkaisu ajalle 26.1.2005-31.12.2006.

Arvonlisäverolaki 62 §, 79f § 5 kohta ja 79k § (1486/94)
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 2 artikla 1 kohta, 5 artikla 8 kohta ja 26a artikla B alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu 22.2.2001 Abbey National plc (C-408/98)LAINVOIMAINEN